Agapornis Taranta, Begpapagei-065+097-17-AZ-2254-009

Agapornis Taranta, Begpapagei

Agapornis Taranta, Begpapagei