Agapornis Taranta, Begpapagei-065+097-17-AZ-2254-004

Agapornis Taranta, Begpapagei

Agapornis Taranta, Begpapagei